Groen Gemaal is 29,30 en 31 augustus gesloten

Het Groen Gemaal is ivm vakantie                          woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus gesloten .

De week  daarna is alles weer bij het oude. Open van dinsdag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stilleven

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Extra openingsdagen van het Groen Gemaal op de zaterdag

Op 26 mei, 9 juni, 23 juni en 7 juli is het Groen Gemaal ook op zaterdag geopend. De tijden zijn zoals gebruikelijk van 13 tot 17 uur. Zeg het voort.

En kent u onze facebookpagina al ? Neem eens een kijkje op http://www.facebook.com/GroenGemaalDePijp

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oud bewoner park duikt weer eens op

Eens in de zoveel jaar zien we hem of haar weer eens tevoorschijn komen. Ogenschijnlijk op t gemak  in het zonnetje. Om daarna het hectische park weer voor onbepaalde achter zich te laten. Maar misschien is het steeds een ander exemplaar dat kan ook. Maar bovenal een voorbeeld van verrassingen die het park voor je bewaart. Als je er oog voor hebt tenminste. Foto van 4 mei jl.

En hier bij het gemaal op 23 mei…IMG_6492

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De achterkant van het Sarphatipark : Deel 5 Het Helofytenfilter (vervolg)

Op 4 februari  in Deel 2 van deze serie, eindigde ik nog met de vraag ‘Hoe nu verder met het Helofytenfilter?’ .  Deze vraag kan nu beantwoord worden.  Het filter is passé, over en uit . De investering van 150.000 euro door stadsdeel Zuid en Waternet is in de bodem van het Sarpatipark gesijpeld.  Het storten van aarde in het filter laat zien dat het gewoon over is.

                                                                                                                                                                Wat is het geval ?  Het Helofytenfilter is al drie jaar buiten gebruik. En een buiten gebruik zijnd filter vergaat in rap tempo, net als andere stoffelijke zaken. Toch ontstond er bij mij een sprankje hoop toen ik zag dat een aannemer bezig was de randen van het filter te verstevigen en de toplaag af te schrapen. Zou het dan toch? Maar toen er daarna een laag nieuwe aarde op het filter uitgereden werd , werd het Helofytenfilter op slag onbruikbaar. In het geval van een goed werkend filter probeer je juist te voorkomen dat er aarde of slibafzetting in een filter terecht komt. Nu zal als er water over het filter stroomt ( als er tenminste een pomp  is die het water aanvoert) de aarde in kleine deeltjes het filter inzakken . Dat zorgt voor een slechtere doorlaatbaarheid en dus ook een slecht werkend filter. Dus exit helofytenfilter.

Wat de plannen zijn is mij niet bekend.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De achterkant van het Sarphatipark deel 4 : Klimop

Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen twee weken een hoveniersbedrijf bezig is geweest met behulp van hoogwerkers de bomen aan de randen van het park te ontdoen van klimop. Met bomen wordt in dit verband alle bomen bedoeld.

Foto: een tot de grond toe van klimop ontdane kaalgeknipte boom.

Imker Oscar Vrij is gevraagd om een reactie op het massale snoeien van klimop in het park. Hier zijn reactie:

In 2012 en de jaren erna leek het goed te gaan met gemeentelijk beleid en bijen in de stad. In het kader van het opstellen van het beheerplan van het Sarphatipark wisten we als bijenwerkgroep de Pijp een belangrijk punt naar voren te brengen: behoud klimplanten in bomen waar deze niet noodzakelijkerwijs verwijderd zou moeten worden. Waarom? Omdat klimop de bomen in het algemeen niet bedreigen, maar ook omdat de najaarsbloei van groot belang is voor vlinders en (wilde) bijen. En een mooi groen vlucht- en nesteloord voor vogels oplevert. Juist in het Sarphatipark, dat een uitstraling als romantisch stadspark heeft, past dus ook het zoveel mogelijk handhaven en stimuleren van klimop in bomen en struiken.

We waren dan ook verheugd toen Quirijn Verhoog als ontwerper in het beheerplan van het Sarphatipark het volgende opnam:

 In veel bomen in beplanting groeit klimop. Over het algemeen zal de Klimop binnen de kroon van de boom blijven en de boom niet verstikken. Soms kan de grote hoeveelheid Klimop een grote verzwaring van de takken geven en daarmee een grote windvanger zijn. Daarom zal goed gecontroleerd moeten worden of de boom dit gewicht aankan en of de Klimop gesnoeid moet worden zodat er geen takken uit zullen breken en de veiligheid gewaarborgd blijft. Het hangt dus ook af van de soort boom waar de klimop in groeit. Om te voorkomen dat de gehele stam omwikkeld wordt door Klimop en hierdoor tijdens een VTA controle onmogelijk is om de stam te inspecteren, zullen opgaande klimoptakken zodanig verwijderd moeten worden dat er 4 à 5 takken op het onderste meter van de stam overblijven. Hoger op de stam mag de klimop gewoon goed vertakken en uitlopen.

 Eindelijk werd er genuanceerd gekeken naar de klimop en verouderde denkbeelden aan de dijk gezet. Dit smaakte naar meer. De gemeente zou een goede partner kunnen worden voor een bijvriendelijk beleid. Ook vanuit de amsterdamse Bijenvereniging zijn we in latere stadia contact gaan zoeken en onze input leveren voor een bijvriendelijk beheer. Hoe zuur is het dan ook dat dit in opdracht van portefeuillehouder Slettenhaar opgestelde beheerplan uit 2017 , nog voor het einde van zijn ambtsterrein met voeten getreden wordt. De klimop wordt momenteel massaal geveld, tot droefenis voor het lot van bijen, vlinders, vogels en mensen.

Oscar Vrij, Imkerij Kabokkel en ex-voorzitter AVBB, ex-imker Sarphatipark

Dat het noodzakelijk was bomen te ontdoen van klimop valt niet te betwisten. Veiligheid gaat voor alles. Maar om dan niet alleen de bomen met klimop in de kroon maar alle bomen langs de randen van het gehele park van klimop te ontdoen is niet alleen volstrekt onnodig en overbodig , het is ook het negeren van een door de raad vastgesteld beheerplan. En waarom alle klimop tot op de grond weggesnoeid moest worden, terwijl het beheerplan daar duidelijke richtlijnen voor aangeeft, is al net zo onbegrijpelijk.

Het beheerplan Sarphatipark gaf aanleiding tot blijdschap bij omwonenden, bezoekers en hen die het park lief is . Een duidelijk en compleet plan , een mooie mix van traditioneel en ecolgisch beheer, met duidelijk omschreven doelen en maatwerk waar nodig. Het is niet alleen triest dat in het beheer het plan blijkbaar niet als leidraad wordt gebruikt, nog triester is dat dit niet de eerste keer was en ook niet de laatste keer zal zijn. Aan ons en aan u de schone taak hier iets aan te gaan doen. Heeft u een idee? ? Laat het ons weten. Reacties kunnen naar onze facebookpagina :                                                           https://www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/

Interesse in het Beheerplan Sarphatipark ?  http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=292961/type=pdf/Beheerplan_Sarphatipark.pdf

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De achterkant van het park deel 3 : Onderhoud

Grote projecten versus stabiel basisonderhoud

In november kregen buurtbewoners en omwonenden van het park een brief van het stadsdeel waarin zij werden uitgenodigd aanwezig te zijn op een avond waarop  de plannen met het Sarphatipark uit de doeken werd gedaan. Deze avond was tevens de jaarvergadering van vereniging Sarphatipark, de bewonersvereniging van omwonenden park. De openingszin van de brief liet weten dat het Sarphatipark een onderhoudsbeurt nodig heeft.  Een op het eerste gezicht logische zin en een bevestiging van een gedachte die al langer bij ons heerst. Het gaat niet goed met het park, dat is duidelijk.

Als je deze zin iets anders leest komt er een ander beeld naar voren. Namelijk van een park waar weinig aan gebeurt, waar al jaren sprake is van verwaarlozing, waar geen duidelijk omlijnd plan tbv onderhoud bestaat en waar iedereen eigenlijk maar wat aanrommelt. In 2016 en 2017 werd er niet meer volgens een zichtbaar vastomlijnd plan naar het park gekeken. Het begon met het opheffen van de werkgroep die in gezamenlijkheid naar de staat van het park keek en in 2017 ging het beheer van het park over naar Parken Zuid. In de loop van 2108 overigens bestaat Parken Zuid niet meer maar heet het gewoon beheer Parken. Stadsdelen verdwijnen weet u nog ?

In de plannen voor het park ( voor zover nu bekend ) springen een aantal zaken uit : Er wordt gewerkt aan een grootschalige herindeling van het park . De loop van de paden gaat veranderen, omgeving Heimanspad gaat op de schop waaronder het verdwijnen van het basketbalveld en een panna-veldje, op die plaats komt een natuurspeelplaats voor kinderen, de kleine ingang naast de speeltuin verdwijnt, ligging plantsoenen worden gewijzigd, kortom grootschalige ingrepen die ook grootschalige kosten met zich mee brengen.

wat een entree !

Het basisonderhoudsniveau van het park is bedroevend. Kijk maar eens naar de paden, zij liggen er al jaren beroerd bij. Randen stuk gereden door teveel verkeer  waardoor water niet weg kan. Kijk eens naar het hekwerk bij ingangen zoals aan de vdhelstzijde, doorgerot en vervormd. Kijk naar de bestrating daar , nooit meer aangepakt na werkzaamheden van Waternet in 2016.  Kijk eens naar diverse bosschages zoals bij de picknicktafels en directe omgeving. Waterafvoerputten zijn al tijden verstopt, onderhoud wordt niet gepleegd. Roosters zijn dichtgegroeid. Over het Helofytenfilter en bomen herplant is hier al eerder geschreven.

Terugkomend op de titel van dit stukje : Grote projecten versus stabiel basisonderhoud:  De geplande grote projecten kunnen nog zo mooi zijn , jezelf  afvragen of deze ingrepen de hoge kosten waard zijn net zo zeer. Zou het niet beter zijn  het niveau van onderhoud te verhogen ? Zeker met het oog op de toekomst ? Want mooie plannen ten spijt, de uitgaven die nu gepland staan gaan het toekomstig onderhoud niet verbeteren. Daar is dus geen geld voor. ( voor grotere beelden klik op de foto)

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen