Het ecologisch advies van 2001

Het alweer 14 jaar oude ecologisch advies gaat hopelijk dit jaar een vervolg krijgen in een heus beheerplan voor het Sarphatipark. Daarin worden de beheerdoelen en methoden beschreven. Een houvast voor stadsdeel, bewoners en ook voor ons van het Groen Gemaal.

tot zolang hebben we het moeten doen met dit ecologisch advies Sarphatipark.

In 2001 werd in opdracht van de ‘dienst ruimtelijke ordening’ het ecologisch advies Sarphatipark geschreven. Omdat het stadsdeel geen geld uit trok voor de daadwerkelijke uitvoering van de adviezen heeft de medebeheergroep dit opgepakt. Het vlinderplantsoen, de heemtuin en de voorzetoevers zijn mede aangelegd door buurtbewoners.

Het komende jaar gaat de medebeheergroep weer verder met het uitvoeren van onderdelen van dit advies, zoals de aanleg van takkenrillen en houtwallen in de bosjes aan de zuidkant en de versterking van de kruidlaag-begroeiing en natuurlijke zomen om bosjes heen.

Hieronder een kort citaat uit het ‘ecologisch advies’

“3. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling

Het Sarphatipark is een landschap-architectonisch en cultuurhistorisch waardevol stadspark. Versterking van natuurwaarden moet zich daarom voegen naar het huidige beeld en gebruik. Binnen die randvoorwaarden is een aantal kleinschalige natuurontwikkelingsmaatregelen mogelijk.

Natuurvriendelijk groenbeheer

In principe kunnen alle begroeiingstypen natuurvriendelijk worden beheerd, bijvoorbeeld door extensiever beheer of door in soortenkeuze rekening te houden met natuurfuncties. De meest kansrijke plekken voor -zeer plaatselijk- natuurvriendelijk beheer liggen in het deel ten noorden van de vijver, omdat dit gebied het meest op de zon ligt. Mogelijkheden zijn:

  • Op zonnige plaatsen de natuurlijke functie van de zoomvegetatie verbeteren door het aanbrengen van voedselplanten voor dagvlinders en andere insecten, eventueel na het verwijderen van een aantal momenteel aanwezige struiken (zie plaat 4). Budleja (vlinderstruik) is een bekende waardplant voor vlinders maar er zijn veel andere vlindertrekkende planten die aangeplant kunnen worden, zoals sneeuwbes, hulst, meidoorn, klimop, lijsterbes en verschillende wilgensoorten.
  • Behalve door het aanbrengen van vlindervriendelijke struiken kunnen de randen van de bosjes natuurlijker worden gemaakt door de gelaagdheid te versterken. Dit kan door de heggen te verwijderen en aan de rand de zoomvegetatie over te laten gaan in randheesters met daarachter hogere bomen.
  • […]
  • […]
  • Bij het maaien van het gras is het belangrijk voor de vrijstaande bomen niet tot aan de rand te maaien, maar tot ongeveer een meter van de stam. De bomen hoeven dan niet steeds te herstellen van een maaibeurt en de betredingsdruk rond de boom wordt automatisch laag gehouden. Bovendien worden op sommige plaatsen bloeiende grassen zichtbaar. De bomen kunnen zelf beter niet tot op de 3 meter van de grond helemaal kaal gesnoeid worden. Daar waar mogelijk moet zo weinig mogelijk gesnoeid worden zodat de boom zijn natuurlijke habitus kan krijgen.
  • Om het park plaatselijk een meer natuurlijk beeld te geven, is het mogelijk om delen van het grote grasveld aan de zuidoostzijde van het park (zie plaat 4), dat nu al extensief wordt gebruikt, extensiever te maaien. Het gaat hier nadrukkelijk om delen die nu al weinig of niet betreden worden, zoals overgangen tussen gazon en bosplantsoen. Omdat onduidelijk is hoe bezoekers hierop zullen reageren is het raadzaam deze maatregel uit te proberen langs de randen van het water en/of de bosschages.
  • […]

Voor het volledige advies klik hier:
ecologisch advies sarphatipark

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s